12.4.2017 / Gösterim Sayısı : 340

KKYD Programı Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Kapsamında yapılan Müracaat Sonuçları Açıklandı

11. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği ((Tebliğ No: 2017/37) 21.10.2016 tarih ve 29864 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, İlimizde 131 adet ekonomik yatırım projesi için elektronik ortamda müracaat edilmiş, sistemde 111 projenin onayı yapılmış ve İl Proje Değerlendirme Birimince 98 proje Bakanlığımız onayına sunulmuştur. Bakanlığımızca gerekli değerlendirmeler yapılarak İlimiz için, 72 Proje uygun bulunarak onaylanmıştır.

Projesi uygun bulunan 72 (yetmiş iki) yatırımcı, kendilerine değerlendirme sonuçlarının tebliğ edildiği tarihten itibaren 45 (kırk beş) gün içerisinde ilgili yasalar gereğince alınması gerekli izin, ruhsat ve onay işlemlerini tamamlayarak, İl Müdürlüğümüz ile Hibe Sözleşmesi imzalaması gerekmektedir.

Onaylanan projeler, Bilişim sistemleri yatırımı 4, Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi 22 (20' si hayvancılık, 2'si mantarcılık), İncir İşleme ve Paketleme 11, Zeytinyağı Üretimi ve paketleme 8, sofralık Zeytin işleme 6, Pamuk Çırçır işleme 6, Meyve-sebze işleme 2, Organik Gübre işleme 2, Yenilenebilir Enerjili Sera 2, Susam İşleme-tahin,helva 2, Tohum işleme, paketleme, depolama 2, Kestane işleme 1, Kuruyemiş işleme 1, Mısır işleme 1, Soğuk hava deposu 1 ve Turşu Üretimi tesisi 1 adettir.

Bu projelerin, hibe sözleşmesi imzalanarak uygulama başlaması ve 31.08.2018 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu 72 projenin toplam yatırım tutarı 56.844.622,6.-TL., Hibeye Esas Proje tutarı 56.790.438,67.-TL. ve bu projelerin uygulanması halinde Bakanlığımızca karşılanacak Hibe miktarı ise 28.395.219,33.-TL. dir.

Uygulanacak bu projelerin, İlimizde sağlayacağı istihdam miktarı yaklaşık olarak 700 kişi dir.

''