19.4.2017 / Gösterim Sayısı : 251

2017 Yılı Bayi ve Toptancılık Sınavı Yapıldı

2017 Yılı Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkındaki Yönetmelik gereği bayi ve toptancılık sınavı 8 Nisan 2017 tarihinde Ankara'da yapılmıştır. Sınavdan sonra başarılı olan adayların "Sınav Başarı Belgeleri"ni almak başvuru yaptığınız İl seçeneğinde müracatta seçilen Müdürlüklere en geç 2 ay içersinde aşağıdaki belgelerle başvuru yapması zorunludur.

- Diploma veya mezunuyet belgesinin onaylı sureti

- Transkript (sadece teknikerler için bitki sağlığı ile ilgili dersleri aldığını gösterir olması)

- T.C. Kimlik Belgesi fotokopisi


Sınav Soru Kitapçıkları

kitapcik-A.pdf

kitapcik-B.pdf

kitapcik-C.pdf

kitapcik-D.pdf''